Prawo biznesu

Do naszych głównych celów należy wsparcie podmiotów gospodarczych, przejawiające się w:

  • reprezentacji w sporach sądowych, dochodzeniu należności na etapie przedsądowym,
  • udzielaniu porad i sporządzaniu umów handlowych,
  • rejestracji i przekształcaniu spółek handlowych oraz zgłaszaniu nowo powstałych podmiotów lub zmian wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • prowadzeniu spraw z zakresu postępowania upadłościowego i naprawczego